Focus brain in Belgrade

UVOD:

Nedelja svesti o mozgu je međunarodna naučno-popularišuća manifestacija koja se ove godine održava od 12.-18. marta.

               7 dana trajanja,

                     7 delova programa na

                            8 lokacija u gradu i

                                    21 institucija angažovana je na realizaciji

      prve Nedelje svesti o mozgu u organizaciji Studentske sekcije za neuronauke Srbije.

1) Organizatori i prijatelji manifestacije: Studentska sekcija za neuronauke, Centar za promociju nauke, Galerija nauke i tehnike SANU, Klinika za neurologiju Kliničkog centra Srbije, Klinika za psihijatriju Kliničkog centra Srbije, Institut za patologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu, Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti dr Slavoljub Bakalović iz Vršca i Kancelarija za mlade Gradske uprave grada Beograda.

2) Pomoć su pružile: Ustanova kulture Vuk Karadžić, Kulturni centar Beograda, Zadužbina Ilije M. Kolarca, Udruženje korisnika psihijatrijskih usluga “Duša”, Beogradsko udruženje za pomoć osobama sa autizmom, Centar za lasersku mikroskopiju Biološkog fakulteta u Beogradu, Laboratorija za elektrofiziologiju Instituta za patološku fiziologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu, Institut Mihajlo Pupin i Laboratorija za biomedicinsku instrumentaciju i tehnologije  Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

3) Održavanje manifestacije su podržali: Društvo za neuronauke Srbije, Biološki fakultet, MENSA Srbije i Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković”.

Program Nedelje svesti o mozgu 2012 će se održati na 8 lokacija u Beogradu.


PROGRAM MANIFESTACIJE:

Naučne izložbe podrazumevaju: modele mozgova u prirodnoj veličini i dva puta veće od prirodnih, zatim mozgove u formalinu, modele preseka mozga u nivou bazalnih jedara i model hipokampusa, program "uključi-isključi" mozak i test "pravi-lažni" osmeh, slušne i vizualne iluzije, ilustrovane postere sa temama funkcije i bolesti mozga kroz istoriju i danas, mikroskope sa preparatima zdravog i bolesnog mozga, pamflete itd. Poseban deo programa u Galeriji nauke i tehnike SANU će činiti demonstracije i interakcija sa posetiocima. Tokom trajanja manifestacije u Galeriji nauke i tehnike SANU biće prikazana tri naučna filma.

Katedre patološke fiziologije i neurologije Medicinskog fakulteta (Laboratorija za elektrofiziologiju Instituta za patološku fiziologiju, Centar za poremećaje spavanja i Laboratorija za neurofiziologiju Instituta za neurologiju), kao i Biološki i Elektrotehnički fakultet će ugostiti studente drugih fakulteta u danima otvorenih vrata laboratorija.

U foajeu Kulturnog centra Beograda kome se pristupa iz Kolarčeve ulice, biće organizovane izložbe radova psihijatrijskih pacijenata i dece sa autizmom iz četiri psihijatrijske institucije.

Predviđeno je i da se održi više od 10 naučno-popularišućih predavanja.

12. mart - dr Aleksandar Ristić "Epilepsija - mit i realnost",

13. mart - dr Aleksandra Pavlović "Život posle moždanog udara - trenutak koji menja sve",

                     dr Jasna Trajković "Najčešće zablude o glavoboljama"

14. mart - dr Milan Latas "Istine i zablude u dijagnostici i terapiji anksioznosti i depresije",

                     dr Igor Petrović "Parkinsonova bolest - ukrštanje puteva neurologije i psihijatrije",

                     dr Slavko Janković "Poremećaji spavanja: NREM parasomnije"

15. mart - dr Aleksandar Rodić "Humanoidni robot - na korak do granica ljudske svesti ili...?",

16. mart - dr Srđan Lopičić "Od egzotične palme do drevne bakterije - u potrazi za uzročnikom  

                                                                                                                                      neurodegenerativnih bolesti",

                     dr Pavle Anđus "Elektrofiziologija - potraga za impulsom života",

                     Dragana Glumac "Vežbe disanja u praksi"

17. mart - dr Jovo Toševski "Sukobi emocionalnih i svesnih sistema u mozgu žene i muškarca -  

                                                                                                                               razlike muškog i ženskog mozga",

                     dr Miloš Bajčetić "Dokle da se lažemo? - mitovi u neuronaukama"

                     

Značajno mesto zauzima pozorišna predstava Radovan III u izvođenu psihijatrijskih pacijenata Specijalne bolnice dr Slavoljub Bakalović iz Vršca, koja će se održati u Ustanovi kulture Vuk Karadžić.


                                                                                               Dušan Stevanić.
                                                                         Koordinator Nedelje svesti o mozgu, Beograd 2012.